مادربهکیش، مادری از تبار خاوران، از میان ما رفت،

مادربهکیش، مادری از تبار خاوران، مادر شش جان باخته دهه ١٣۶٠ از میان ما رفت،

1497261_530483157115799_4280226258382889485_n

ایران تریبونال

مادر بهکیش، صبح روز ١٣ دی ١٣٩۴ در منزل مسکونی اش در تهران از میان ما رفت. جنایتکاران جمهوری اسلامی پنج فرزند و داماد مادر بهکیش را در دهه ۱۳۶۰ به قتل رساندند؛ زهرا بهکیش، محمدرضا بهکیش، محمود بهکیش، محسن بهکیش، علی بهکیش و سیامک اسدیان از جمله فرزندان و داماد مادر بهکیش بودند که در دهه ی ۶٠ جان باختند