سفر به دیگر سو؛ مخملباف در اورشلیم

سفر به دیگر سو؛ مخملباف در اورشلیم

امیر علی بنکدار – سفر محسن مخملباف به اسرائیل برای شرکت در «جشنواره فیلم اورشلیم» موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرده است. گزارشی از نظرات متفاوت پیرامون این رویداد فرهنگی