رویدادهای مصر؛ نقش کودتا در گذار دمکراتیک – اکبر فلاح‌زاده – ۱۷ تیر ۱۳۹۲

 کودتا که به علت دخالت یک نهاد نظامی در زندگی سیاسی عملی فی‌نفسه منفی تلقی می‌شود، می‌تواند گاه در عمل با توجه به پیچیدگی شرایط اجتماعی و سیاسی و عدم توازن در رشد و توسعه، مثبت هم باشد؛ البته به این شرط که راه را برای دمکراسی یا گذار به آن بگشاید. یک حسن این اقدام ارتش، کاستن از هزینه جامعه مدنی برای مرحله گذار است.

ارتش مصر

شاید نشود از پاره‌ای درگیری‌ها و خونریزی‌ها اجتناب کرد ، ولی در زمان سلطه زورگویانه اگر اقدام ارتش به موقع باشد و به ویژه مورد حمایت اکثریت مردم قرار گیرد، روند گذار به دمکراسی احتمالا با خونریزی کمتر و سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.