انتخابات و رمز عبور از «جمهوری سوم»

انتخابات و رمز عبور از «جمهوری سوم»

شکی نیست که انتظار به ارمغان آوردن دموکراسی توسط حسن خمینی یا روحانی، نگاهی هیچ تیز و بخرد است، به همین دلیل در مقطع کنونی انتخابات مجلس خبرگان برای ما اهمیت چندانی ندارد. همچنین از مجلس شورای اسلامی انتظارِ بهبود وضعیت سیاسی یا هتا حقوق بشر را نیز نداریم. آن‌چه برای ما اهمیت دارد این است که مجلس دهم راه به ثمر رساندن انقلاب سیاسی نرم را به طور ناخودآگاه برای ما هموار کند. ادامه‌ی مطلب…