ملوانان آمریکایی آزاد شدند

نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ۱۰ ملوان دستگیر شده به‌وسیله سپاه، آزاد شده‌اند. معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که آمریکا معذرت‌خواهی نکرده چون ایران خواستار عذرخواهی نشده است.