اعدام شد یک زندانی عقیدتی‌، پیرو آیین یارسان، در ایران، اعدام گردید

یک شهروند کرد آیین یارسان اعدام شد

یک زندانی عقیدتی‌، پیرو آیین یارسان، در ایران، اعدام گردید

یک شهروند کورد آیین یارسان ،اعدام شد
فردین حسینی،۳۵ ساله ،شهروند کورد یارسانی، متولد صحنه کرمانشاه، متاهل و دارای یک دختر ۱۵ ساله ، در کرج اعدام شد