«خواست سپاه و رهبری مجلس انقلابی است»

اصلاح‌طلبان برای لیست انتخاباتی گرد نامزدهای تائید صلاحیت شده می‌چرخند و اصول‌گرایان نامزدهای اضافی را به انصراف دعوت می‌کنند تا مجلس «همسو با رهبری» شکل بگیرد.

alisaeedi

نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران می‌گوید «مجلس انقلابی» که «در مقابل نفوذ تفکر غرب‌گرایی بایستد»، خواست سپاه و رهبر جمهوری اسلامی است. دبیرکل جامعه روحانیت مبارز هم معرفی و انتخاب افراد «تابع ولایت» را وظیفه اصول‌گرایان دانست.