روایت بنی‌صدر از انتخابات با «سرمهندسی» خامنه‌ای

روایت بنی‌صدر از انتخابات با «سرمهندسی» خامنه‌ای

بنی‌صدر: «ذهن آدمی که در مدار بسته است، نمی‌فهمد که اولا رأی خواندن و نخواندن دست شما نیست و دست آن‌هاست. ثانیا به فرض رای دادید و [این چند نفر به مجلس] نرفتند.آیا در ذهنت نمی‌آید که پای صندوق می‌روم و ولایت مطلقه را تثبیت می‌کنم؟ پس سود اول را همین خامنه‌ای می‌برد که می‌خواهی به او ضربه بزنی» ادامه‌ی مطلب…

بنی‌صدر: «ذهن آدمی که در مدار بسته است، نمی‌فهمد که اولا رأی خواندن و نخواندن دست شما نیست و دست آن‌هاست. ثانیا به فرض رای دادید و [این چند نفر به مجلس] نرفتند.آیا در ذهنت نمی‌آید که پای صندوق می‌روم و ولایت مطلقه را تثبیت می‌کنم؟ پس سود اول را همین خامنه‌ای می‌برد که می‌خواهی به او ضربه بزنی» ادامه‌ی مطلب…