درس‌های تبلیغاتی از انتخابات ۹۴

درس‌های تبلیغاتی از انتخابات ۹۴

گفت‌و‌گو با آرش غفوری، کارشناس تبلیغات انتخاباتی
فرشته قاضی

انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که یکی از نامزدهای مجلس شورا با نورافکن آمده بود و دیگری گوش به نصیحت‌های پدر سپرده بود. عده‌ای هم از محبوبیت ورزشکاران وام گرفته بودند و برخی، از لیست‌‌ جریان‌های مختلف سیاسی. این آخری‌ها از امید و اعتدال می‌گفتند یا در سوی مقابل، شعارهای دیگری برای خود برگزیده بودند.

Entekhabat