از توماس جقرسون تا دونالد ترامپ !

از توماس جقرسون تا دونالد ترامپ !

52910BA7-78E8-43D7-AB99-A25C3CDF9E7E_w640_r1_s donald-tramp
 به قلم : پایدار
در زمانهاى كهن* كسى گفته بود ؛
ديگى كه براى من نمى جوشد، بهتر است كه كلّه سگ در آن بجوشد !
دونالد ترامپ كله خَر است يا كله سگ ؟
   گرچه جامعه از نظر تكنولوژى سوپر پيش رفت كرده است اما در عين حال از لحاظ فرهنگى در حال هيپر پس رفت كردن است ! به اصطلاح عاميانه، همه چيز چپ اندر قيچى شده است !
ايرانيان دلسوز و وطن پرست، بر اين نكته بدرستى تأكيد مى كنند، ما را چه شده است كه از كورش و داريوش و خشايار شاه، به آخوند رفسنجانى و خاتمى و ته مانده آدمى بنام احمدى نژاد رسيديم و اكنون نيز دور بدستِ  آخوند پاچه پاره ديگرى بنام حسن ( فريدون ) روحانى افتاده است.
اما در همان حال فراموش مى شود كه نه تنها مصر و عراق و … به اين سرنوشت گرفتار شده اند بلكه كشور ايالات متحده آمريكا كه زمانى مهد دموكراسى بود نيز چندى است بر لبه پرتگاه قرار گرفته است.
  به ياد بايد آورد دورانى را كه شخصيت هاى برجسته اى همچون توماس جفرسون*سكان دار كشورى تازه تأسيس شده بودند، شخصيتى كه در دوران انقلاب كبير فرانسه، سفير آمريكا در پاريس بود و تحت تاثير انقلاب فرانسه و آموزش هاى فيلسوفان فرانسوى آن دوران، از جمله ژان ژك روسو و دكارت قرار گرفته و به همراه خردمندان ديگر آمريكايى قانون اساسى آمريكا را تدوين كرد و در سايه آن قانون اساسى،  آمريكا، به مدت بيش از دويست سال، به عنوان يكى از كشورهاى دموكراتيك جهان شناخته شد !
  بايد به ياد آورد زمانى را كه فرهيخته گانى همچون آبراهام لينكلن كه در مكتب انسانيت درس بشر دوستى آموخته بودند، زمام امور كشورى را بدست گرفتند كه از هر نژاد و دين و فرهنگى آميخته بود، و به جنگ نژاد پرستى رفت و با نابرابرى انسانها به مخالفت برخاست. و سرانجام در اين راه نيكو، خود قربانى شد،  آنهم حدود دويست سال پيش !
  پس چه شد كه به اينجا رسيد ؟
 سقوط فرهنگى آمريكا از زمانى آغاز شد كه بجاى آموزش منطق و عقلانيت، صرفاً در جهت مبارزه با كمونيسم، مذهب را، بويژه كاتوليسم را در كشور خود گسترش دادند و جهت محاصره شوروى سابق كمربند سبزى نيز به دور شوروى كشيدند، و از هاليود خواستند فيلم هاى مذهبى بسازند و فيلم پشت فيلم ، بن هور، ده فرمان، محمد رسوالله و ،،،،
و بدين سان بر دور كشور خود نيز كمر بند زردى كشيدند و در درون نيز سنديكاهاى زرد را گسترش دادند و چارلى چاپلين ها را به جرم “كمونيست” بودن از آمريكا اخراج كردند و از پس آن مكارتيسم زاده شد و سپس هنرپيشه دست سومى از هاليود، بنام رونالد ريقان ( اعراب اينگونه مى نويسند و مى گويند، آنها حرف  گ ندارند ) رئيس جمهور شد، آنهم نه يك دوره بل، دو دوره ! كسى كه از مسائل سياسى اجتماعى- سياسى كوچكترين آگاهى نداشت و يكى از امضاء كننده گان اخراجيه چاپلين بود !
سپس جورج بوشِ پسر نامى رئيس جمهور شد و ” دانايان ” اطرافِ رئيس جمهور، با هم پيمانى او منطقه خاورميانه را به ادبار و فلاكت و بدبختى كشاندند كه هنوز هم ادامه دارد و پايانى نيز براى اين همه گرفتارى متصور نيست !
  اكنون دهن دريده اى بنام دونالد ترامپ كه از بسيارى جهات، الا موها و شيك پوش بودن و قد و قواره اش، بسيار شبيه به برادر خوانده اى بنام احمدى نژاد در ايران است، كانديداى رياست جمهورى كشورى شده است كه خود را ” سرور دنيا ”  ميداند و تمامى امكانات تخريبى جهان را نيز در اختيار دارد.
افت فرهنگى را مى بينيد ! از توماس جفرسون به دونالد ترامپ !
حالا نوبت آمريكايى هاست كه بگويند، چى بوديم، چى شديم !
 در تلاطم انقلاب ايران در سال ١٣٥٧، آمريكا و شركا، مصمم شده بودند آخوند فريب كارى بنام خمينى را بر كرسى قدرت بنشانند تا مبادا كنترل از دستشان خارج شده و ايران به دامن ” كمونيسم شوروى” بيفتد.
زمانيكه از ژيبرو برژينسگى كه طراح اين امر بودند، سوْال شد كه چرا آمريكا از مسلمانها و يك آخوند حمايت مى كند، پاسخ داد ؛
” آخوندها دوست داشتنى نيستند، ولى ضد كمونيستند ! “
در دوران هشت سال به قهقرا بردن ايران توسط احمدى نژاد نيز بسيارى از كشورها از جمله اسرائيل از اين بابت خرسند بودند كه احمدى نژادى وارد صحنه شده كه آبرو و حيثيتى براى اين كشور كهن باقى نگذاشته است. رئيس سازمان امنيت اسرائيل علناً اعلام كرد، كسانى چون احمدى نژاد براى اسرائيل سودمند هستند و اگر نبودند هم بايد چنين افردى را مى ساختيم !  اخبارش را حتماً از راديو اسرائيل شنيده و يا در روزنامه ها خوانده ايد !
اگر امثال خمينى ها و احمدى نژادها براى ايران و عراق و سوريه و ليبى و ،،، خوب هستند، چرا دونالد ترامپ ها براى آمريكا بد باشند ؟
چرا قدرت هاى بزرگ دوست داشته باشند كشورهاى زير دست و پايشان لِه شده را، احمق ها و عقب افتادگان فكرى اداره كنند، آنوقت از آن خودشان را روشن بينان و خردمندان ! ؟ !
نه ! اين جور نميشه ! حالا كه قرار است عقب افتادگان فكرى و ديوانه گان بر كشورهاى خاورميانه و خاور دور و نزديك حكومت كنند تا منطقه را به آشوب بكشند، ويران كنند و قدرت هاى توليد كننده صنعتى، نفت مفت و ارزان ببرند و اسلحه بفروشند و بعد از براى ساختن آن ويرانى ها باز هم دلار و پوند و ايورو به جيب بزنند، پس بهتر است احمدى نژادهاى آمريكا، دونالد تراپ ها نيز زمام امور را بدست گرفته سكان دار  كشتى در ورطه غرق شدن شوند، تا همه با هم غرق شويم !
 ديگى كه براى مش قاسم نمى جوشد، بهتر است كله سگ در آن بجوشد !
* در كهن بودنش شك نكنيد زيرا اگر در عصر حاضر بود، صحبت از پيتزا و مايكروويو مى رفت !
* توماس جفرسون طرفدار فيلسوف يونانى، اپيكوروس بود و خود را سكولار مى پنداشت و بهمين جهت چون با بسيارى از مطالب كتاب تورات موافق نبود، بخش هايى از آن را از كتاب جدا كرده و يا با خط قرمز روى آنها خط بطلان كشيده بود. اين كتاب در موزه اسميتسونين واشنگتن به نمايش گذاشته شده است.