جنگ در فلوجه، نقش ایران، و نگرانی درباره بالاگرفتن درگیری شیعه-سنی در عراق

ایرج ادیب‌زاده

هم فضای سیاسی عراق مبهم است، هم رابطه جمهوری اسلام با دولت مرکزی این کشور دستخوش ابهام است. جمهوری اسلامی از شورش اخیر طرفداران مقتدی صدر، ملای پرنفوذ شیعی، جانبداری نکرد، اما این به آن معنا نیست که با دولت عبادی در توافق کامل است. ازقرار معلوم اعتماد جمهوری اسلامی  به ساختارها و سازمان‌هایی است که خود در عراق ایجاد کرده، با کمک سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، که فرمانده نیروی برون‌مرزی سپاه است.

فلوجه، سنگرگیری در برابر داعشی‌ها (۲ ژوئن ۲۰۱۵، عکس از خبرگزاری فرانسه)