علیه «تاریکی دین» با عکاسی برهنه

علیه «تاریکی دین» با عکاسی برهنه

گفتگو با آرین آریان، عکاس و فیلم‌ساز-قسمت اول

2_1
آرین می‌گوید: «اصلاً من می‌گویم اسلام نیمه تاریک ندارد. همه‌اش تاریک است. این نگاه به تیره‌گی در‌واقع بخشی از تاریکی اسلام است که من با تعدادی عکس تلاش کرده‌ام نشان دهم. زن و مرد قربانی مذهب هستند اما زن مثل همیشه قربانی قدرتی مذهبی است که مردان آن را ساخته‌اند و این قربانی بودن از زمانی که جنین است آغاز می‌شود و ادامه دارد.»