عامل حمله به باشگاه شبانه در اورلاندو، فيلادلفيا، عمر صديق متين معرفى شده است.

عامل حمله به باشگاه شبانه در اورلاندو، فيلادلفيا، عمر صديق متين معرفى شده است.

عکس ‏‎Homayoun Majd‎‏
او در آنچه مرگبارترين تيراندازى جمعى در تاريخ امريكا توصيف شده است، ٥٠ تن را كشت و ٥٣ نفر را مجروح كرد. پليس مى گويد با توجه به وخامت شرايط شمارى از مجروحين، انتظار مى رود بر رقم كشته شدگان افزوده شود.
مهاجم كه در تيراندازى پليس كشته شد، ساكن فلوريدا بود كه ، بگفته يك مقام اف بى آى، احتمالا گرايش هائى به گروه دولت اسلامى داشت. مقامات حمله را يك “حادثه تروريستى” ناميدند، اما ياد آور شدند ارتباط مظنون به اسلامگرايان تحقيقات بيشترى را ايجاب مى كند.
به گزارش رويترز، اف بى آى هنوز سعى دارد بفهمد آيا كشتار ناشى از نفرت از دگرباشان بود يا يك عمل تروريستى.
در گزارش ديگر رويترز گفته مى شود يك صفحه توئيتر وابسته به داعش روز يكشنبه عكس فردى را گمان مى رود عمر صديقى متين باشد پست كرد. در مطلبى همراه آن نوشته شده است ” مردى كه به باشگاه شبانه در فلوريدا حمله كرد.”
رويترز مى گويد تاييد اين كه آيا عكس واقعا متعلق به تيرانداز است يانه هنوزممكن نشده است. ديگر توئيترهاى مرتبط با افراط گرائى اسلامى نيز عكس هاى همين فرد را پست كرده اند، و طرفداران گروه دولت اسلامى پيام هائى در ستودن حمله پست كرده اند.
ماركو روبيو، سناتور فلوريدا به سي ان ان گفت او آگاه شد كه تيرانداز براى يك شركت امنيتى كار مى كرد.
او همچنين در بيانيه اى گفت مقابله با راديكال هاى خشن در داخل امريكا يكى از بزرگترين چالش ها براى پليس و نهادهاى اطلاعاتى است.
كاخ سفيد در بيانيه اى گفت پرزيدنت اوباما به دولت فدرال دستور داد هركمكى را كه پليس فلوريدا براى تحقيق در باره تيراندازى نياز دارد فراهم آورد.