اسرائیل ـ سرزمین‌های اشغالی فلسطین: تداوم دشمنی با سازمان‌های حقوق بشر


اسرائیل ـ سرزمین‌های اشغالی فلسطین: تداوم دشمنی با سازمان‌های حقوق بشر

فدریکا موگرینی، نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی/نایب رئیس کمیسیون اروپا

یوهانس‌هان، کمیسر اتحادیه‌ی اروپا برای سیاست همجواری در اروپا و گفت‌وگوهای مربوط به گسترش

رؤسای هیأت‌های کشورهای عضو در تل آویو

8214bfc25281d5acead86fc7c5506139

نماینده‌ی عالی، فدریکا موگرینی، کمیسر‌هان، عالی‌جنابان،

امروز، ۷ ژوئن ۲۰۱۶، ممکن است به‌اصطلاح «لایحه‌ی شفافیت سازمان‌های غیردولتی» در پارلمان اسرائیل در شور آخر مطرح شود. این لایحه فقط یکی از اقدام‌هایی است که در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین علیه سازمان‌های حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی در جریان است. این لایحه جزیی از رشته حمله‌هایی علیه سازمان‌های حقوق بشر و تلاش‌های روبه‌رشد و نگران‌کننده با هدف به خاموشی کشاندن مخالفان است. سازمان‌های محلی افزایش شدیدی در دستگیری‌های خودسرانه و استفاده افراطی از خشونت علیه تظاهرکنندگان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل را ثبت کرده‌اند.

با حرکت کِنِسِت به سوی رأی نهایی درباره‌ی این لایحه، شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه‌ای اروپا و سازمان‌های عضو آن، و برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (مشارکتِ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) از اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهند بیانیه‌ای قاطع و بدون ابهام در دفاع از «ارزش‌های مشترکی» که گفته می‌شود در اساس روابط آن با اسرائیل قرار دارد و جامعه‌ی مدنی به‌عنوان همکار اصلی برای پیشبرد این ارزش‌ها، منتشر کند.

روز ۸ فوریه ۲۰۱۶، «لایحه‌ی شفافیت سازمان‌های غیردولتی» در شور نخست از سه شور در کِنِسِت اسرائیل به تصویب رسید. این لایحه بر سازمان‌های غیردولتی انگشت می‌گذارد که بیش از ۵۰ درصد بودجه‌شان را از منابع عمومی خارجی ـ از جمله اتحادیه‌ی اروپا، کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل ـ دریافت می‌کنند. لایحه سازمان‌های غیردولتی را ملزم می‌کند خود را به‌عنوان «عامل خارجی» ثبت کنند و منابع بودجه‌ی خود را در کلیه‌ی نشریات، آگهی‌های عمومی و نیز تمام نامه‌های‌شان به نمایندگان دولتی ابراز کنند. این قانون به میزان نامتناسبی بر آن دسته از سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر تأثیر می‌گذارد که به فعالیت‌های حیاتی نظارتی و گزارش‌دهی می‌پردازند: بنا به گزارش‌ها ۲۵ مورد از ۲۷ مورد سازمان غیردولتی مد نظر، سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری هستند. از جمله این سازمان‌ها، شمار زیادی از گروه‌های عضو شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه‌ای اروپا، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه هستند که از اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا بودجه دریافت می‌کنند و منظم با آنها همکاری می‌کنند و فعالیت‌های‌شان هم اینک نیز در معرض الزام‌های سخت به شفافیت قرار دارد.ـ

ادامه‌ی متن فارسی:‌ https://www.fidh.org/20060

متن فرانسوی:‌ https://www.fidh.org/20051

متن انگلیسی: https://www.fidh.org/20053