غلامحسین محسنی اژه‌ای: به گمانم یک فتنه جدید در پیش است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید بر اساس تجربه‌های گذشته و شواهد کنونی «فتنه» جدیدی در راه است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه: به گمانم یک فتنه جدید در پیش است.

محسنی اژه‌ای که پیش از خطبه‌های نماز جمعه ۹ تیر تهران سخن می‌گفت زیر سئوال بردن عملکرد سپاه پاسداران، بسیج و قوه قضائیه از سوی مسئولان را نشانه‌ای در این زمینه دانست و گفت: «به گمانم یک فتنه جدید در پیش است.»