حصر ادامه می‌یابد

معاون اول قوه قضائیه گفت که حصر بنا به صلاحدید شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهوری ادامه دارد.

اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه

غلامحسین محسنی اژه‌ای یکشنبه، ۱۲ شهریورماه در کنفرانس خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره مسئله حصر رهبران جنبش سبز گفت: «در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی قرار شد حصر ادامه داشته باشد.»