می‌گوید بعداً نظرش را خواهد گفت

از خامنه‌ای در مورد برآمد جنبش اعتراضی سرتاسری اظهار نظری منتشر شده است. بنابر خبر سایت رهبر، khamenei.ir، او در دیدار امروز با جمعی از “خانواده‌های شهدا” به اعتراضات اشاره‌ای کرده و گفته است:

«در قضایای چند روز اخیر، دشمنان ایران با ابزارهای گوناگونِ در اختیارشان از جمله پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی هم‌پیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد کنند.»

و سپس افزوده:

«من در خصوص این قضایا حرف‌هایی دارم و در وقت آن با مردم عزیزمان سخن خواهم گفت.»

در میان مردم غیبت خامنه‌ای در روزهای اخیر بحث‌انگیز بوده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که آخرین سخن خامنه‌ای در یاد مردم مانده است، آنجایی که در تقبیح افشاگری گروه احمدی‌نژاد علیه قوه قضاییه و برادران لاریجانی گفت: