اژدهای هفت سر دستگاه رهبری – مجید محمدی – ۰۲ مرداد ۱۳۹۲

پس از انتخاب حسن روحانی روزانه شاهد نامه‌های افراد یا نهادها و گروه‌ها به او یا گروه همکاران و مشاوران وی بوده‌ایم. آیا دولت روحانی می‌تواند به مطالبات مطرح شده در این نامه‌ها پاسخ دهد؟ آیا او بدون همکاری دستگاه رهبری می‌تواند تغییری ایجاد کند؟ برای پاسخ به این دو سوال باید دید دستگاه رهبری چه محدوده‌ای دارد و چگونه عمل می‌کند.

دستگاه رهبری دو

نهادهای تحت نظر ولی‌فقیه در ایران و خارج از ایران آن قدر متنوع، متکثر و حجیم هستند که دستگاه رهبری را به یک اژدهای بزرگ و بادکنکی تبدیل کرده‌اند.