رهبر اخوان‌المسلمین عزل مرسی را بدتر از تخریب کعبه دانست

رهبر اخوان‌المسلمین عزل مرسی را بدتر از تخریب کعبه دانست

محمد بدیع رهبر جماعت اخوان‌المسلمین مصر اقدام ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در برکناری محمد مرسی را از گناه تخریب خانه کعبه هم بالاتر دانست.