«رضا شاه»، سیمای یک مستند ناتمام – امیرعلی بنکدار – ۰۷ مرداد ۱۳۹۲

با گذشت ۷۰ سال از درگذشت رضا شاه، بنیان‌گذار پادشاهی پهلوی، پرداختن به تمام وجوه شخصیت او و بررسی کارنامه این شاه مقتدر هنوز به پایان نرسیده است. تغییرات فراونی که ایران در زمان رضا شاه به خود دید و همچنین رویدادهای گوناگون بین‌المللی، رقابت قدرت‌های غربی و وقوع جنگ جهانی دوم دوران سلطنت او را به یکی از کلیدی‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران تبدیل کرده است؛ دورانی که البته هنوز توافق عمومی در مورد آن شکل نگرفته است.

رضا شاه و فرزندش در تخت جمشید

رضا شاه و فرزندش در تخت جمشید

قرائت‌های رسمی دوران پهلوی، رضا شاه را در سیمای بنیان‌گذار ایران نوین و «پدر تاجداری» ترسیم می‌کرد که داشته‌های ایرانیان در دوران تجدد را همگی مدیون او می‌دانست. ترسیم این سیما بیش از هرچیز با تکیه بر اقدامات عمرانی و تأسیس نهادها و مؤسسات مدرنی انجام می‌شد که توسط رضا شاه صورت گرفت. در مقابل این روایت، تبلیغات رسمی پس از انقلاب اسلامی نیز رضا شاه را تنها به یک شاه مستبد و قلدر تقلیل می‌دهد که اکثر فعالیت‌‌های او تنها در جهت منافع بیگانگان بوده است.