احمد عسگری، همچنان در سلول انفرادی، روبرو با اتهاماتی سنگین-۱۳/مرداد/۱۳۹۲

  بنا به گزارش‌های رسیده و بنا به گفته مادر احمد عسگری، این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از ۴۳ روز پیش تا کنون درسلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد.