پیام طبرزدی به اولین کنگره ی سکولار-دمکراسی خواهان ایران

پیام طبرزدی به اولین کنگره ی سکولار-دمکراسی خواهان ایران

با درود و شادباش برگزاری اولین کنگره ی سکولار- دموکراسی خواهان ایران

282893_104148633093176_484653350_n۱ – هر ساله چهاردهم امرداد سالگرد انقلابی است که «مشروطه» خوانده شده؛ چرا که از اهداف اصلی آن انقلاب، مشروط کردن قدرت مطلقه ی پادشاهی به قانون و دخالت دادن مردم در سرنوشت خود بوده است. تشکیل پارلمان، به وجود آوردن عدالت خانه، و تاکید بر آزادی احزاب و مطبوعات از اهداف و نیز دستاورد های این انقلاب دموکراتیک بود که با تشکیل و تقویت چنین نهاد هایی، سعی در مشارکت دادن توده های مردم در سرنوشت خود داشت و به همین دلیل انقلاب مشروطه، اولین گام در مدرنیزاسیون ایران و تشکیل جامعه ی مدنی نام گرفته است