اپوزیسیون و اتحاد

فیلم افق ۲۷ اوت: اپوزیسیون و اتحاد

VOA_OFOGH2013-08-27 at 4.34.59 PM

 

 

 

 

 

 

 

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با فرزانه عظیمی٬ کوروش پارسا٬ امیرحسین گنج بخش و اسماعیل نوری علا.