پارلمان بریتانیا علیه مداخله نظامی در سوریه رای داد

پارلمان بریتانیا علیه مداخله نظامی در سوریه رای داد

۱۳۹۲/۰۶/۰۸

در جلسه فوق‌العاده پارلمان بریتانیا، نمایندگان این کشور، پس از ساعت‌ها بحث و جدل، به طرح پیشنهادی دیوید کامرون برای مداخله نظامی در سوریه رای ندادند. قرار است پارلمان بریتانیا یک بار دیگر درباره مداخله نظامی در سوریه رای‌گیری کند.