مرگ مشکوک آیت‌الله سید محمود طالقانی

مرگ مشکوک آیت‌الله سید محمود طالقانی

پانته‌آ بهرامی

طالقانی

نوزده شهریور سالگرد مرگ آیت الله سید محمود طالقانی است. او که از مخالفان ولایت فقیه بود، بخاطر گشاده‌رویی که با جریانات و گروه‌های مختلف مثل ملی – مذهبی‌ها، مجاهدین و چپ‌ها داشت از چهره‌های محبوب انقلاب بود. او به شکل مشکوکی در سال ۵۸ از میان رفت. پرونده‌ای در دادگستری از سوی خانواده وی تشکیل شد که دستور عدم پیگیری پرونده از مقامات بالا آمد. روز مرگ وی، پاسدار محافظش حضورنداشت و تلفن خانه‌ای که او در آن زندگی می کرد و گاهی جلسات شورای انقلاب در آن تشکیل می‌شد، نیز قطع شد. افزون بر آن چمدانی که اسنادی در آن وجود داشت که تنها خود آیت الله طالقانی کلید آنرا داشت، در آنجا گم شد. در انتها خمینی نیز اجازه کالبد شکافی را به بهانه توهین به روحانیت نداد. همه این عوامل به ویژه آنکه خود آیت‌الله طالقانی از منتقدان ولایت فقیه بود، این مرگ را مشکوک جلوه می‌دهد.