انقلاب مصر؛ جدال با گسترش تروریسم و بازگشت به عصر مبارک

انقلاب مصر؛ جدال با گسترش تروریسم و بازگشت به عصر مبارک

egypt-army-ready-coup

 

علی افشاری- دو تهدید بزرگ همانند دو لبه قیچی، انقلاب مصر را احاطه کرده‌اند. بازگشت به دوران مبارک و گسترش فعالیت‌های تروریستی، این کشور را از روند دمکراسی دور می‌کنند.