کشف «دزدی علمی» در «خلاصه» تز روحانی – سردبیری خودنویس- ۰۴/تير/۱۳۹۲

کشف «دزدی علمی» در «خلاصه» تز روحانی

انتشار خلاصه یک برگی رساله «حسن فریدون» از سوی دانشگاه کالدونین گلاسکو و شباهت «بی بدیل» چند خط به پاراگرافی از کتاب «محمد هاشم کمالی»، علامت‌های سوال بیشتری در باره حسن روحانی ایجاد کرده است.