زاویه پیدا کردن سپاه با روحانی-۱۰/مهر/۱۳۹۲ علی افشاری

اگر تیم جدید هسته‌ای و مسوولین وزارت خارجه از چارچوب مورد نظر سپاه خارج شوند آنگاه آهنگ برخورد تقابلی و خنثی کننده سپاه نیز بالا می‌رود. در همین راستا، حمله گروه‌های فشار به ماشین روحانی قابل اهمیت است.