«نبرد دیپلماتیک»؛ واکنش ظریف به اظهارات اوباما- ۰۹/مهر/۱۳۹۲ سهند خوانساری چند ساعت پس از اظهارات اوباما در دیدار با نتانیاهو مبنی بر این که هیچ گزینه‌ای را از جمله گزینه نظامی کنار نگذاشته، وزیر امورخارجه ایران با لحن تندی نوشت: «این مسیر یک نبرد دیپلماتیک است و نه یک رابطه دوستانه.»

چند ساعت پس از اظهارات اوباما در دیدار با نتانیاهو مبنی بر این که هیچ گزینه‌ای را از جمله گزینه نظامی کنار نگذاشته، وزیر امورخارجه ایران با لحن تندی نوشت: «این مسیر یک نبرد دیپلماتیک است و نه یک رابطه دوستانه.»