ذوق‌زدگی اصلاح‌طلبان؛ تحریف واقعیت‌ها-۰۹/مهر/۱۳۹۲ فریبرز سروش

اخبار منتشر شده در نود روز اخیر توسط اصلاح‌طلبان، درباره آزادی گسترده زندانیان سیاسی و وقوع تغییرات گسترده چندان با واقعیت هم‌خوان نبوده است.