زن پاکستانی به خاطر داشتن تلفن همراه سنگسار شد

زن پاکستانی به خاطر داشتن تلفن همراه سنگسار شد

http://bit.ly/1gp3N23

این زن که مادر دو فرزند بود به بهانه داشتن موبایل و «خروج از قوانین اسلامی»، سنگسار شده است.
اعضای قبیله این زن معتقدند که همراه داشتن گوشی موبایل برای زن، خیانت بزرگ به شمار می‌آید و خیانتکار هم مستحق مرگ است.

Cartoon by: Shahrookh Heydari