مریم طوسی تنها دوندۀ با حجاب در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی

مریم طوسی تنها دوندۀ با حجاب در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی

سرعتی‌ترین و پر‌افتخارترین دونده زن ایرانی در خصوص اینکه مشکلی ندارد که با حجاب اسلامی در کنار دوندگانی که لباس راحت بر تن دارد می‌دود، عنوان کرد: حقیقتا رقبای من با شرایطی متفاوت می‌دوند و برای من دشوار است که با شرایطی متفاوت در کنار آنها می‌دوم اما به عنوان یک دختر ایرانی در مسابقات حضور پیدا می‌کنم.