روز کودک بر همه کودکان مبارک باد

بیایید در این روزها کودکان آسیب‌پذیر را فراموش نکنیم: کودکانی که که با معلولیت زندگی می‌کنند.
کودکانی که با زندگی و کار در خیابان دست و پنجه نرم می‌کنند و کودکانی که برای یافتن مأوایی امن‌تر به ایران مهاجرت کرده‌اند.
امروز فرصتی است تا همه کودکان را به خاطر بیاوریم و برای عالی‌ترین درجات رفاه آنان بیش از پیش تلاش کنیم.