تفسیر فرمانده سپاه از «نرمش قهرمانانه»

سردار محمدعلی جعفری- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب، با ارائه تفسیر دیگر از سخن رهبر جمهوری اسلامی در مورد «نرمش قهرمانانه» می‌گوید: برخی برداشت‌های انحرافی از رهنمودهای رهبری، در مورد نرمش قهرمانانه دارند.

سردار محمدعلی جعفری- فرمانده کل سپاه، که در خراسان شمالی سخن می گفت اظهار داشت که: «یکی از مسائلی که امروز مطرح است، موضوع رابطه با آمریکاست».