لیست اسامی جوانان و نوجوانانی كه بدستور اخوند مصطفی پور محمدی دادستان وقت بندرعباس در انزمان در زندان بندرعباس اعدام شده اند

Dr.jamshid Amini
1- محمد زحمت پيشه – 18 ساله دانش آموز
2 – مهدي ايزدشناس – 16 ساله دانش آموز
3 – كاميار اسماعيل زاده – 18 ساله دانش آموز
4 – كريم عبدالله پور – 23 ساله كارگر ماهر اداره بنادر و كشتيراني
5 – مهشيد معتضد كيوان – خانم خانه دار ، مهشيد چند ماه پس از به دنيا آوردن پسر خود درزندان تيرباران شد
6 – محمد چشم براه – كارگر ماهر اداره بنادر و كشتيراني
7 – عليرضا قاسميان – دانش آموز 17 ساله
8 – محمد سرافراز – درجه دار نيروي دريايي، داراي همسر و دو فرزند
9 – محمد عظيمي – 18 ساله دانش آموز
10 – حميد معتقدي – 18 ساله دانش آموز
11 – كريم ترابي – 20 ساله
12 – نعمت بشخور – 23 ساله، معلم. نعمت به مدت دو روز از تير برق ميدان مركزي شهر بندرعباس، فلكه برق آويزان بود
13 – محمد سليماني – 18 ساله دانش آموز
14 – محمد حسن صحافي – معلم
15 – شريفيان – دانش آموز
16 – يعقوب زاده
17 – نادر روستا – 17 ساله دانش آموز
18 – محمود فولاد خاني – دانش آموز19 ساله
19 – محمد رمضان پور – ديپلمه 22 ساله
20 – محمد امين ترابي – پس از اعدام، حكم سه سال زندان وي توسط ديوان عالي كشور تأييد شد
21 – محمد معينی – دانش آموز
22 – حسن بشيری
23 – محمود خدادادزاده
24 – پرويز شنگی پور – دانش آموز
25 – فتح الله فربود – ديپلمه 22 ساله
26 – عارف بلوكی – دانش آموز
27 – حسين ركنی – دانش آموز
28 – احمد اسلامي
29 – ناصر مرادي
30 – منصور احمد شاهي
31 – نصرالله احمد شاهي
32 – راج احمد شاهي
33 – موسي پيشداد
34 – جلالي
35 – حسين روحاني – 17 ساله دانش آموز
36 – احمد چشم براه
37 – بهروز يوسفي
38 – حميد مكراني
39 – پورطرق
40 – اسكندري
41 – صادقي
42 – محمد فيروزي – دانش آموز
43 – يدالله سالاري

آقای اسد مذنبی نوشته اند: «اين ليست به كمك حافظه و با كمك دوستاني كه خود سالها زندان بوده و يا جان سالم بدربرده اند تنظيم شده و برخي از اسامي كوچك اين عزيزان معلوم نشده و البته دیگر دوستان ميتوانند اين ليست را كه بيش از 300 نفر است، تكميل کنند.»https://www.facebook.com/photo.php?fbid