حقیقت و مرگ؛ به یاد اعدام‌شدگان دهه ۱۳۶۰

حقیقت و مرگ؛ به یاد اعدام‌شدگان دهه ۱۳۶۰

محمدرضا نیکفر *

آتن، سال ۳۹۹ پیش از میلاد: سقراط متهم به بی‌خدایی شده است، متهم به این که جوانان را گمراه می‌کند و از آیین پدران دور می‌سازد. محاکمه، که شامل طرح اتهام و دفاع متهم و صدور حکم نهایی است، در طی یک روز صورت می‌گیرد. سقراط در دفاعیه‌اش از این شتابزدگی انتقاد می‌کند. توجهی نمی‌کنند. هدف، خفه کردن فوری صدای

اوست