کمپین درخواست از هنرمندان برای شکستن سکوت

کمپین درخواست از هنرمندان برای شکستن سکوت

حمایت سعید فرجپوری از سخنان اخیر داریوش پیرنیاکان

_______________________________

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی…

سالهاست که جامعه موسیقی دست به گریبان ممیزی و دیگر محدودیت ها بوده و هنرمندان این عرصه همواره اعتراض خود را به این رویه ضد فرهنگی ابراز داشته اند . سخنان اخیر همکار ارجمندم , استاد داریوش پیرنیاکان ,واگوی صادقانه درد و رنج بسیاری از دست اندر کاران موسیقی بوده و معتقدم که تغییر نگرش و شیوه مسئولین امر نه تنها منجر به حل بسیاری از مشکلات صنفی یک قشر وسیع , بلکه اعتلای موسیقی , این میراث گرانقدر کشورمان راهم در پی خواهد داشت.

هدف موسیقی , خلق زیبایی ست و پراکندن مهر و دوستی بین انسانها و اهالیش هم شایسته و سزاوار نگاهی دیگر.

 

بامهر

 

سعید فرجپوری

دوستداران استاد سعید فرجپوری

____________