به سرکوب، شکنجه و اعدام در ایران پایان دهید

به سرکوب، شکنجه و اعدام در ایران پایان دهید

به سرکوب، شکنجه و اعدام در ایران پایان دهید

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایرانفجایع ضد بشری از جانب حاکمان جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. دو تن از هم میهنان آزادیخواهِ ما، زندانیان سیاسی کُرد حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی در سحرگاه چهارم آبان  ۱۳۹۲ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۳) در زندان های ارومیه و سلماس، اعدام شدند. حبیب الله گلپری پور اهل سنندج بود و رضا اسماعیلی اهل…