سیستم عامل خود را روی فلش مموری حمل کنید!

سیستم عامل خود را روی فلش مموری حمل کنید!

تواناتک: حمل سیستم‌عامل زمانی کاربرد فراوانی خواهد داشت که شما قصد استفاده از کامپیوتری را به صورت اشتراکی داشته باشید. یک کامپیوتر اشتراکی می‌تواند به انواع بد افزار‌ها و جاسوس افزارها آلوده باشد. شما نخواهید توانست از امنیت کامپیوتر‌های اشتراکی اطمینان حاصل کنید، مگر سیستم عامل امن مخصوص به خود را با خود حمل و از آن استفاده کنید.

ادامه در :