انتشار خبر دیدار فرزندان موسوی و کروبی با هاشمی رفسنجانی

 

پسر مهدی کروبی نوشته است که اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با او و دختران میرحسین موسوی گفته که در ملاقات با آیت‌الله خامنه‌ای، راجع به تبعات حصر رهبران معترض به انتخابات سال ۱۳۸۸ ابراز نگرانی کرده است.