برای آگاهی! … درباره سالگرد قتل فروهرها‎

برای آگاهی! … درباره سالگرد قتل فروهرها‎

برای آگاهی! … درباره سالگرد قتل فروهرها‎

تربیون حقوق بشر

برای آگاهی! یکم آذرماه، پانزدهمین سالگرد قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر فرامی‌رسد. در روز چهارشنبه ۲۲ آبان‌ماه به روال سال‌های پیش به ایران آمدم تا امسال نیز این روز تلخ را در این سرزمین به سر کنم که جایگاه یادها، تلاش‌ها و آرزوهای پدرومادرم است، سرزمینی که همواره بیش از جان دوستش داشتند. به…