خیابانی به نام «انقلاب»

خیابانی به نام «انقلاب»

خیابانی به نام «انقلاب»

انسان‌شناسی و فرهنگمقدمه‌ی مترجم: متن پیش رو ترجمه‌ی فصل هشتم کتاب آصف بیات با عنوان زندگی به‌مثابه‌ی سیاست است که در سال ۲۰۱۰ توسط انتشارات دانشگاه آمستردام منتشر شد. هدف از ترجمه‌ی این فصل، مشخصاً صحبت از اهمیت انقلاب ایران و نقش ویژه‌ی فضا/زمان انقلابی به واسطه‌ی مکان مشخصی چون «میدان انقلاب» تهران است، آن هم در شرایطی که شبکه‌های…