حمایت از آموزشکده «توانا» در فروم جهانی دموکراسی

حمایت از آموزشکده «توانا» در فروم جهانی دموکراسی

حمایت از آموزشکده «توانا» در فروم جهانی دموکراسی

فیس‌بوک توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران«توانا»، آموزشکده جامعه مدنی ایران، به عنوان تنها کاندیدا از ایران در فروم جهانی دموکراسی حضور دارد و باید با بیش از ۳۰ پروژه دیگر از کشورهای مختلف رقابت کند. در صفحه فیس‌بوک توانا آمده است: «با صرف چند ثانیه وقت می‌توانید از طریق لینک زیر به توانا رای دهید و از آموزشکده توانا، تنها کاندیدا از…