به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بررسی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان والحاق ایران

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بررسی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان والحاق ایران

 

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بررسی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان والحاق ایران

دکتربهمن جلدی – این گزارش به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در۵ آذرماه  نگاشته شده است. ۱۴سال پیش شورای عمومی‌سازمان ملل متحد این روز را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامید. این تاریخ از آن رو انتخاب شد که خواهران میرابال که جزء فعالان سیاسی جمهوری دومینیکن بودند به صورت وحشیانه ای در سال ۱۹۶۰ توسط مأموران دستگاه امنیتی این کشور ماه‌ها شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند و سپس در ۲۵ نوامبر این سال به قتل رسیدند.