دومین جلسه هم اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد در بنیاد امید ایرانیان برگزار شد

دومین جلسه هم اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد در بنیاد امید ایرانیان برگزار شد

دومین جلسه هم اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد در بنیاد امید ایرانیان برگزار شد

کنشگران داوطلبدومین جلسه هم اندیشی سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) پنج آذر به میزبانی بنیاد امید ایرانیان و با شرکت بیش از ۵۰ نماینده از حدود ۳۰ سازمان و تشکل غیردولتی و مردم‌نهاد برگزار شد. موضوع اصلی این نشست با عنوان «بررسی نقاط قوت و ضعف قانون جامع سازمان های مردم‌نهاد» از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی مطرح شده…