اصلاح‌طلبان و اعدام‌های سال ۶۷؛ محمدرضا سرداری

اصلاح‌طلبان و اعدام‌های سال ۶۷؛ محمدرضا سرداری

اصلاح‌طلبان و اعدام‌های سال ۶۷؛ محمدرضا سرداری

تهران ریویوتابستان سال ۶۷ بیش از هزار زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این زندانیان عمدتا از اعضای سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، سازمان فدائیان اقلیت و اکثریت و برخی از احزاب کرد بودند. برخی از این زندانیان دارای احکام قطعی حبس بوده و به تعبیری پیشتر محاکمه شده بودند و برخی از آنان…