اعتصاب بیش از 1800 زندانی اعدامی

اعتصاب بیش از 1800 زندانی اعدامی

اعتصاب غذای ۱۸۰۰ زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل حصار وارد ششمین روز خود شد اعتصاب بیش از ۱۸۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزل‌حصار همچنان ادامه دارد. تعدادی از سالنهای واحد ۲ زندان قزل‌حصار از تاریخ دوشنبه ۴ آذر ماه و در پی انتقال ۱۱ زندانی محکوم به مرگ به سلول انفرادی جهت اجرای حکم دست به اعتصاب غذا زدند. «اعتصاب غذای محکومین به اعدام همچنان ادامه دارد و زندانیان خواهان رسیدگی مجدد به پرونده‌هایشان هستند.» وی در ادامه گفت: «چند سالن دیگر از واحد ۲ نیز به اعتصاب غذا پیوسته‌اند و خواست همه زندانیان بررسی مجدد حکم اعدامشان می‌باشد.» روند اعدام ها در ایران در ماه های اخیر شدت گرفته است. هرانا — with Farid Naseri.

December 2