تجمع خانواده ‌دانش‌آموزان شین‌آبادی در دفتر رئيس‌جمهور

تجمع خانواده ‌دانش‌آموزان شین‌آبادی در دفتر رئيس‌جمهور

به دنبال توقف درمان دانش‌آموزان حریق‌زده مدرسه شین‌آباد پیرانشهر، خانواده‌‌های آنها در برابر دفتر ریاست جمهوری ایران تجمع کردند. دلیل توقف درمان دانش‌آموزان آسیب‌دیده “عدم تأمین منابع مالی” خوانده‌ شده است.
اولیای دانش‌آموزان آسیب‌دیده در آتش‌سوزی بخاری نفتی دبستان “ندای انقلاب” روستای شین‌آباد پیرانشهر می‌گویند، آنها یک هفته است که به همراه …See More