همنشین بهار: خیانت چیست و خائن کیست؟

همنشین بهار: خیانت چیست و خائن کیست؟

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

a

این بحث در مورد خائن و خیانت است. تعابیری که به وفور می‌شنویم و به‌کار می‌بریم بی آنکه بدانیم دقیقاً چی هست و چی نیست. در «کمدی الهی» دانته، و در تراژدی «شاه لیر» اثر ویلیام شکسپیر، شاهکاری که از دیدگاه روانشناسی و کاوش در طبیعت رنج انسان بسیار قابل تأمل است، در داستان کورواغلو و چنلی‌بل، در شاهنامه و در خیلی جاهای دیگر، رّد پای خائنین را می‌بینیم…