بیانیه اعتراضی شاهرخ زمانی از بند ۱۲ زندان رجایی شهر

بیانیه اعتراضی شاهرخ زمانی از بند ۱۲ زندان رجایی شهر

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

شاهرخ زمانیبا درود بر کارگران قهرمان ایران و آرزوی ایجاد حزب سیاسی و اتحادیه های سراسری برای آنان
من شاهرخ زمانی به عنوان عضوی از خانواده ۵۰ میلیونی کارگران ایران عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری،عضو هیئت باز گشایی سندیکای کارگران تهران ،عضو حمایت از دفاع کارگر برای دفاع از منافع کارگراز جمله حق تشکل،اجتماع،من با ۱۱ سال زندان در زندان رجایی شهر دوران حبس خودرا می گذرانم به نمایندگی شورای بند ۱۲ سیاسی رجایی شهر و به عنوان دبیر شورا نامه ای در مورد کمبودها، حق کشی های غیر